Göteborgs Musikkår

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Välkommen till Göteborgs Musikkår

Lyssna på oss

 Hör oss spela på från vår julkonsert i Oscar Fredriks kyrka 10/12!

Senast uppdaterad 2015-01-13 09:24
 

Orkestern

Göteborgs Musikkår (fd Mölndals Musikkår) är en sammanslutning av blåsmusikanter och andra intresserade, med syfte att utveckla blåsmusikens möjligheter och att fördjupa kunskapen om den utveckling som har skett inom den svenska blåsmusiken.

Inom musikkårens ram samsas utövande av blåsmusik i olika former. När vi framträder gör vi det under något av följande namn: Göteborgs Musikkår, Oscar Fredriks Stadspipare eller Artillerimusikkåren.

 

Senast uppdaterad 2011-03-22 08:52
 

Inloggning


Aktuellt